Het Mediationproces


De MGS biedt altijd eerst geheel vrijblijvend en kosteloos een informatiesessie aan. In deze informatiesessie wordt uitgelegd wat Mediation precies inhoudt, wat van partijen verwacht wordt en wat partijen van de mediator mogen verwachten. In deze informatiesessie wordt nog niet gesproken over het conflict of de oorzaak die tot het conflict geleid heeft.

Wanneer partijen besluiten een mediationtraject in te gaan dan volgt er een intakesessie waarin de conflictkwestie wordt vastgesteld (waar gaat het conflict precies over). In de intakesessie wordt ook een mediationovereenkomst getekend door de partijen en de mediator. In deze overeenkomst worden onder andere de afspraken vastgelegd over de aard van de conflictkwestie, de vrijwilligheid, de geheimhouding en de verdeling van de kosten.

Afhankelijk van de aard van het conflict en de ingewikkeldheid kan een mediation in drie tot acht sessies opgelost zijn. Partijen en de mediator maken zelf afspraken over wanneer en hoe vaak zij een mediationsessie willen inplannen. Bijvoorbeeld twee keer per week als het dringend is of misschien juist één keer per twee weken. Over de locatie waar de mediationsessies gehouden worden, worden in overleg afspraken gemaakt.

Wanneer partijen in een aantal sessies tot een oplossing gekomen zijn die voor hen beiden uitvoerbaar en acceptabel is (win-win oplossing), dan wordt de mediation afgesloten door de gemaakte afspraken op papier te zetten. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.