De Voordelen van Mediation


Mediation heeft grote voordelen vergeleken met een juridische pro­cedure bij de rechter:

• Een neutrale derde (mediator) begeleidt het proces en heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook;

• Partijen gaan op basis van vrijwilligheid het mediationtraject in;

• Partijen houden zelf het heft in handen tijdens het oplossingsproces;

• Wat partijen wél willen (hun behoefte en belang) met het oog op de toekomst is richtinggevend;

• De oplossingsmogelijkheden zijn ongelimiteerd;

• De gang van zaken tijdens de mediation is informeel;

• Het conflict blijft binnenskamers, er geldt een geheimhoudingsplicht;

• Er wordt sneller een oplossing bereikt met uiteindelijk lagere en overzichtelijke kosten;

• De relatie tussen partijen wordt verbeterd; je kunt elkaar weer rustig ontmoeten in de kleine gemeenschap van Suriname.