Professioneel Mediator


Op vrijdag 29 oktober jl. heeft de tweede lichting van vijftien Surinaamse professionals de basisopleiding Professioneel Mediator succesvol afgerond.
Meer informatie kunt u lezen in het persbericht op deze website.


Het belang van mediation

In het televisieprogramma 'To the point' van woensdag 27 oktober 2021 stond; het belang van Mediation als tool voor het oplossen van conflicten centraal. Drie mediators vertellen wat de voordelen van mediation kan zijn. Dit wanneer er bijvoorbeeld een conflict is dat partijen willen oplossen maar er zelf niet (meer) uit komen.
U kunt de uitzending terugkijken door op onderstaande link te klikken.

https://www.apintie.sr/v27302Zoom meeting

Mediation in Healthcare

In het kader van het mede door NUFFIC gefinancierde project ‘Mediation on the move in Suriname’ is er op woensdag 27 oktober een online sessie over de mogelijkheden van mediation in de gezondheidszorg.

Meer informatie over deze online sessie
De link voor deze online sessie: https://us06web.zoom.us/j/89338368628?pwd=eVJQVldwbERHRWU2dmJwa3N5UXVnQT09Nederland heeft nieuwe bijzonder hoogleraar Mediation

Per 1 mei jl. is dhr. Sven Zebel aangesteld als bijzonder hoogleraar Mediation bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU). Hij volgt hiermee mr. Dick Allewijn op die tot het voorjaar van 2020 deze rol bekleedde.
Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is indertijd initiatiefnemer geweest van de leerstoel bijzonder hoogleraar Mediation. Zowel het CvC als de VU zijn samen met de MGS partners in het project ‘Mediation on the move in Suriname’.
De MGS feliciteert de nieuwe bijzonder hoogleraar Mediation.Zoom workshops Advocatuur en Bedrijfsleven

In het kader van het mede door NUFFIC gefinancierde project ‘Mediation on the move in Suriname’ zijn op 16 en 18 maart 2021 twee succesvolle Zoom workshops gehouden voor respectievelijk de Advocatuur en het Bedrijfsleven.

Het doel van deze workshops was mediation onder de aandacht van deze doelgroepen te brengen als een effectief en efficiënt instrument om geschillen op te lossen in plaats van direct de weg naar de rechter in te zetten. De Zoom informatiesessies zijn verzorgd door twee mediators uit Nederland die tevens de trainers zijn in het genoemd project, ondersteund door twee Surinaamse mediators/co-trainers namens de Mediationgroep Suriname.

Twaalf advocaten hebben interactief kennis gemaakt met de inhoud van mediation en op welke wijze mediation ingezet kan worden. Voor een deel was de interesse in mediation al ontstaan omdat in de Beroepsopleiding Advocatuur mediation globaal wordt behandeld. Daarnaast merken sommige advocaten in hun praktijk dat emoties in een conflict vaak hoog kunnen oplopen en zij dan niet over voldoende vaardigheden beschikken om die emoties te begeleiden naar een oplossing. Ook komt het regelmatig voor dat het probleem tussen partijen met een vonnis van de rechter, praktisch toch niet is opgelost. Deze praktijkervaringen stimuleerden hun interesse in mediation, omdat bij mediation wordt uitgegaan van belangen van beide partijen en de oplossing wordt gezocht in een ‘win-win’ oplossing. Om direct praktisch inzicht te krijgen, is er een arbeidscasus besproken om de advocaten te laten kijken zowel door een juridische (advocaten)bril en door de bril van een mediator en het verschil te ervaren.

Ook bij de 19 deelnemers uit het bedrijfsleven was veel enthousiasme voor mediation. De meesten hadden wel een beeld van wat mediation inhoudt en een enkeling had al eens een workshop gevolgd en wilde nu graag meer over mediation weten. Dezelfde arbeidscasus is gebruikt om de deelnemers interactief te betrekken en het verschil te laten ervaren tussen een strikt juridische benadering en de casus bekeken door de bril van een mediator. Bij het bedrijfsleven is ook aandacht besteed aan wat een conflict kost en de impact daarvan op de organisatie. Dit aspect wordt weleens over het hoofd gezien en bedragen kunnen flink oplopen door bijvoorbeeld fouten die ontstaan omdat er een conflict is op de werkvloer, ziekteverzuim door de spanningen of zelfs vertrek van een ervaren medewerker.

Gezien de levendige discussies en vele vragen, ook na afsluiting, mogen wij concluderen dat beide workshops met veel animo zijn ontvangen. Er is behoefte aan (meer) kennis over mediation(technieken) waardoor een alternatief geboden kan worden voor - de langdurige en niet altijd bevredigende – gang naar de overbelaste rechter waar er een winnaar en dus ook een verliezer is. Een geslaagde mediation resulteert in een win-win oplossing voor beide partijen.
Nieuw jaar, nieuwe kansen! – mediation en arbitrage in 2021

Op 7 januari jl. is op Starnieuws een artikel gepubliceerd over mediation en arbitrage.

Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u op onderstaande link klikken om het artikel te lezen:
Nieuw jaar nieuwe kansen - mediation en arbitrage in 2021ZOOM meeting

Mediation en Arbitrage

Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) bestond in november 66 jaar en heeft ter ere daarvan een Zoom meeting georganiseerd met presentaties over mediation in in arbeids- en zakelijke geschillen en over Gedingvoering bij Arbitrage vergeleken bij de Overheidsrechter.

Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u op onderstaande link klikken om de ZOOM meeting op YouTube te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=fH95eE0JcbEMediation- en arbitrageclausules

Klik op deze link voor een voorbeeld van een mediationclausule en een arbitrageclausule.


ZOOM meeting
Snel en effectief conflicten oplossen in Covid-tijd:
Hoe doe je dat?

De Stichting Mediation Professionals Suriname (Stg. MPS) en het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) hebben 12 augustus jl. een informatiesessie georganiseerd over de voordelen van mediation en arbitrage in arbeids- en zakelijke kwesties.

Onderwerpen waren:

  • Wat is mediation, wat is het voordeel en hoe werkt het? Voorzitter Stg. MPS - Judith van der Gugten
  • Wat is arbitrage, wat is het voordeel en hoe werkt het? Voorzitter Stg. SAI - Ferdinand Welzijn
  • Mediation- en/of arbitrageclausule in cao, contract en/of overeenkomst.

Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u op onderstaande link klikken om de ZOOM meeting op YouTube te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=7ij3VgKmcyM

Mediationgroep

Suriname

De Mediationgroep Suriname bestaat uit mediators die een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd in 2008 en 2010. De MGS timmert al enkele jaren aan de weg om meer bekendheid te geven aan mediation als een effectief en kostenbesparend alternatief bij conflictoplossing.


Stg. Mediation Professionals Suriname

In februari 2019 is de Stichting Mediation Professionals Suriname opgericht. Het doel is mediation te bevorderen als professionele en alternatieve vorm van buitenge-rechtelijke geschillenbeslechting.


Lees hier de bio's van de bestuursleden.

Lijst MGS Mediators

In deze lijst staan de mediators die onderdeel zijn van de Mediationgroep Suriname en opgeleid zijn als professioneel mediator. Leidraad voor deze mediators zijn de MGS gedragsregels en het MGS reglement. Beiden te vinden op deze website.Project ‘All eyes on mediation in Suriname’

Onderschrift: De 15 nieuwe mediators met de trainers

Met ondersteuning van het Centrum voor Conflicthantering, de Vrije Universiteit van Amsterdam en het mediationkantoor HAvZ Mediation, Nederland wordt het projectvoorstel ‘All eyes on mediation in Suriname’ uitgevoerd met grotendeels financiering van het Nuffic (Orange Knowledge Programme).

De partner in Suriname is de MGS. Het doel is mediation als alternatieve vorm van geschillenbeslechting in Suriname verder bekendmaken. Aan dit doel wordt binnen dit project tot eind 2019, naast verschillende presentaties, gewerkt aan:

Basisopleiding Professioneel Mediator (15 mediators hebben deze afgerond op 5 juli 2019)

Introductietrainingen Mediationtechnieken voor HRM
Introductietraining Mediationtechnieken voor de vakbeweging
Sessie Verwijzingstechnieken Hof van Justitie
Workshop Kwaliteitsbewaking MGS
Het Bedrijvenpilot project (15 juli – 30 november 2019).